Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych
Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
al. Piastów 45, 2/22
ZUT w Szczecinie

Opiekun koła:
dr hab. inż. Artur Rybarczyk,
arybarczyk@zut.edu.pl
tel. 91 449 6709